Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 6 999 111 kronor
Projektets löptid november 2020 - december 2022
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

Syftet med projektet är att demonstrera reducering av energi- och vattenanvändning samt CO2 reduktion genom (1) datadriven systemutveckling och orkestrering av infrastrukturer som syftar till resurseffektiva lösningar, (2) en helhetssyn som utgår från alla relevanta aktörers perspektiv, samt cirkulär/delningsekonomi (3) integration av den vertikala inomhusodlingen (VIO) med själva byggnaden för resurseffektiv drift, (4) utveckling av verktyg och modeller för kort- och långsiktiga planer för just beslutsstöd.

Förväntade effekter och resultat

Minskad energi- och vattenanvändning jämfört med både traditionellt jordbruk, samt andra VIO lösningar. Öka medvetenheten kring VIOn och hur de kan bidraga till städernas utveckling. Bygg upp och demonstrera ett komplett värdenätverk för livsmedelsproduktion, dvs. "från jord till bord". Slutligen bygga upp ett långsiktigt samarbete mellan AI- och klimatforskare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår från behovsbilden hos de olika aktörerna (stakeholders). Fokus ligger på demonstratorn och tekniken ska utvecklas inkrementellt och med betoning på den övergripande funktionaliteten. M1-6: Definiera krav och behovsbilden och gå vidare med tekniskt systemkrav. Utveckla edge-AI komponenterna. M7-12: Systemutveckling och integration inför år 1 demo. M13-18: Utvärdering av år 1 demo och vidareutveckling av systemet. Dissemination inkl. WS. Fokusera på publikationer. M19-25: Utveckling inför den slutliga demonstrationen och effektmätning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 november 2020

Diarienummer 2020-03361

Statistik för sidan