Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI Fabrik /JÄRNVÄG - Evolutionen

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2023 - oktober 2026
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker

Syfte och mål

Det långsiktiga målet med initiativet ´AI Factory /RAILWAY (AIF/R)´ är att bidra till implementeringen av EGD i Sverige genom att etablera ett dynamiskt öppet distribuerat datalabb för data- och modelldelning som i första hand kan tjäna de svenska järnvägsintressenterna och sekundärt även andra internationella intressenter.

Förväntade effekter och resultat

AIF/R:s primära strategi är att utveckla resultaten från föregående projektfas mot att förbättra: a) den digitala infrastrukturen; b) informationslogistiken. och c) AI-baserad analys av järnvägsinfrastruktur och rullande materiel. Dessutom kommer AIF/R att organisera en dedikerad arbetsgrupp som kommer att ha uppdraget att sprida kunskap på plattformen och kontinuerligt länka nya intressenter till konsortiet.

Planerat upplägg och genomförande

AIF/R:s aktiviteter är grupperade i en uppsättning arbetspaket (WP). Varje WP är dedikerad till ett fokusområde i projektet. WP:s består av en uppsättning sammankopplade aktiviteter för att möjliggöra uppnåendet av projektets övergripande mål. AIF/R implementerar ett agilt tillvägagångssätt för projekt (baserat på XMLP) och Lab-utveckling (baserat på Scrum). Förhållandet mellan AIF/R:s användningsfall (UC) och WP beskrivs i projektbeskrivningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 april 2024

Diarienummer 2023-02788

Statistik för sidan