Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI driven Mobility

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 734 800 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

AI Driven Mobility synliggör den stora potential Artificiell Intelligens (AI) möjliggör för ett framtida mobilitetssystem. En förutsättning för att lyckas är att nya samarbeten mellan AI-experter och mobilitetsexperter skapas - något projektet skapat förutsättningar för. AI Driven Mobility har samlat aktörer från olika delar av samhället för att gemensamt identifiera utmaningar och möjligheter, bygga ny kunskap och tillsammans skapa nya konkreta projekt och mobilitetslösningar med hjälp av AI.

Långsiktiga effekter som förväntas

AI Driven Mobility har aktivt faciliterat nya partnersamarbeten, skapat förutsättningar för kunskapsdelning, spridit kunskap om pågående initiativ och tagit fram en metodik för idegenerering. Mycket av arbetet har genomförts i identifierade fokusområden där behovsdrivna förstudier som leder till kommande projekt där AI är en möjliggörare för hållbar mobilitet både på kort och på lång sikt tagits fram. Projektet visar samtidigt på behovet av att bygga kunskap och erfarenheter inom området för att fortsatt överbrygga det kunskapsgap som finns mellan AI- och mobilitetsexperter.

Upplägg och genomförande

Projektet har byggt på ett aktivt deltagande från alla parter, en behovsdriven ansats, korskoppling av kompetenser och uppkoppling mot befintliga resurser för synergier. I projektets första fas identifierades fokusområden, där sedan större delen av projektgenereringsarbetet utfördes för att identifiera och prioritera projektidéer som sedan kvalificerades till förstudier som genomfördes för att etablera och i nästa fas genomföra större konkreta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 april 2022

Diarienummer 2020-04305

Statistik för sidan