Agilis - horisontell patientförlyttning

Diarienummer 2018-02272
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Radiologen
Bidrag från Vinnova 477 650 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018