Agilis - horisontell patientförlyttning

Diarienummer 2018-02272
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Radiologen
Bidrag från Vinnova 477 650 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health: Support for Innovators in Care and Healthcare 2018

Syfte och mål

Syftet med AGILIS är att skapa en säker och behaglig horisontell förflyttning för patient, skapa bättre arbetsmiljö för medarbetare, förenkla bemanning samt ge möjlighet till ökad trivsel & självkänsla hos personalen. Projektmålet med AGILIS är att 1) utvärdera och dokumentera produktutvecklingsbehov från brukare, inköp, hygien, produktion, och regulatorisk part för vidare kommersialisering, 2) etablerat struktur i form av bolagisering, patentansökan och varumärke samt verifierat marknadsefterfrågan.

Förväntade effekter och resultat

På lång sikt förväntas AGILIS bidra till en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor med färre antal belastningsskador och förenklad bemanning, därmed bidra till en fortsatt hållbar och effektiv sjukvård. Från ett kortare projektperspektiv förväntas AGILIS projektet resultera i produktutvecklingsuppdatering för konkurrenskraftig kommersialisering, patentansökan, ökad förståelse för produktionskostnad och regulatoriska krav för CE-märkning.

Planerat upplägg och genomförande

Fyra arbetspacket har formaliserats för arbetet 2018/19. 1) Produktutvecklingsbehov: 2-3 workshops genomföras med brukare, regulatorisk expertis, samt hygien- och inköpsavdelningar för att ta fram produktutvecklingskrav. 2) Produktionsbarhet: analys av AGILIS protototyp och möjliga komponentleverantörer för att ta fram estimat för produktionskostnad. 3) Immatertialrättskydd ansökan om patent, mönsterskydd och varumärkesskydd 4) Struktur och kontaktnät besöka 2-3 relevanta mässor samt etablera bolag för vidare kommersialisering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.