Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Agilis - horisontell patientförlyttning

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Radiologen
Bidrag från Vinnova 97 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer

Senast uppdaterad 30 juni 2018

Diarienummer 2018-02272

Statistik för sidan