Agenda: GAME

Diarienummer 2013-05211
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Göteborg
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Den globala datorspelsmarknaden väntas nå en omsättning på 567 miljarder SEK 2017 och med dagens framskjutna position på marknaden har svenska bolag potential att plocka än större globala marknadsandelar. Agenda:GAME är ett initiativ som syftar till att dra upp riktlinjer för en nationell forsknings- och utvecklingsstrategi för att främja denna utvecklingen och bidra till en expansiv utveckling av spel som exportindustri samt till att öppna helt nya industrisegment.

Resultat och förväntade effekter

I arbetet med Agenda:GAME har behovet av en nationell strategi för spelindustrin identifierats som särskilt viktig. Projektet har konstaterat att det bör skapas breda strategier med syfte att positionera det egna landets globala konkurrenskraft och säkerställa framtida export och tillväxt. Agenda:GAME pekar på att ett strategisk utveckling på ett stort antal områden bör ske. I arbetet med Agenda:GAME har konkreta utvecklingsförslag och strategier tagits fram inom områden så brett som från finansiering och ekonomi till forskning och kultur.

Upplägg och genomförande

Arbetet inom Agenda: Game har byggt på gränsöverskridande samverkan mellan aktörer från näringsliv, offentlig sektor, universitet, högskolor & institut. Projektgruppen har gemensamt lagt grunden för strategisk inriktning och operativt arbete, och detta arbete har praktiskt tagit formen av workshops för inventering, ämnesområden (där aktörer från näringsliv, offentlig sektor samt forskningsutförare involverats och tillsammans identifierat behov och målbilder), analys och prioritering, samt dokumentation och sammanställning av en agenda för spel som FoU&I-område.

Externa länkar

https://www.tii.se/projects/agenda-game

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.