Agenda för framtidens sport och sportupplevelser

Diarienummer
Koordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Innovationsagenda för framtidens sport är att tydliggöra den stora tillväxtpotential som ryms inom området samt peka ut några effektområden där Sverige har möjlighet att bli en internationell spelare. Vårt mål är att Sverige ska bli ett föregångsland i att skapa teknikbaserade produkt-, tjänste- och systeminnovationer inom sportsektorn samt ha en digitaliserad sportindustri i framkant av den tekniska utvecklingen som levererar mätbara värden både till samhället, näringslivet, idrottsrörelsen och vetenskapen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av agendan är rekommenderade satsningar på: En nationell oberoende samverkansplattform; ökad digitalisering och förbättrad digital infrastruktur; Multidisciplinär kunskapsutveckling och riktat innovationsstöd; Internationell exponering i samband med evenemang. De övergripande effektmålen är att skapa nya teknikbaserade produkter och system som är konkurrenskraftiga nationellt och globalt, nya företag, nya arbetstillfällen, samt säkerställa att Sverige är en ledande nation för sportinnovation, specifikt inom prestation, evenemang och folkhälsa.

Upplägg och genomförande

Arbetet har letts av en gemensam ledningsgrupp från GIH och Swedish ICT. Agendans innehåll har tagits fram genom ett antal tematiska workshoppar med representanter från båda de ursprungliga agendornas partners och nätverk. Det har kompletterats med intervjuer, möten och genomgång av dokumentation. Texten har tagits fram iterativt, där samtliga medverkande aktörer och referenspersoner har haft möjlighet att påverka slutresultatet. Ca 90 personer från över 50 olika organisationer har varit involverade.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05925

Statistik för sidan