Affordable Wireless Broadband Access

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 3 120 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02493

Statistik för sidan