Affordable Wireless Broadband Access

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Funding from Vinnova SEK 3 120 000
Project duration October 2007 - September 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02493

Page statistics