Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Affärsutveckling för att skapa nya Alzheimersläkemedel

Diarienummer
Koordinator ReceptroPharma AB - ReceptorPharma/SmiLe Incubator
Bidrag från Vinnova 299 998 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftena och målen med projektet i sin helhet har uppfyllts och vi har genomfört de följande planerade områden: affärsplan, marknadsanalys, handlingsplan t.o.m. fas1, samt upprättande av sekundär screening assay. Uppfyllelsen av att ha en sjukdomsnära biologisk assay etablerad inom bolaget är väldigt värdehöjande och gjort att ReceptorPharma kommer vara kommersiellt förberett för nästa steg, dvs skapandet av nya molekyler med god potential till patent. Målet att steg 1 skulle ge värdeskapande struktur affärsmässigt och bygga värdeskapande biologiska testsystem har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick de förväntade utfallen av att accelerera affärsutvecklingen och står nu bättre redo för att bemöta investerare och strategiska partners utifrån ett kommersiellt perspektiv. Efter avlutat projekt genererar vi nu egen data, samt har en stark sekundär screening assay uppsatt genom ett samarbete med Lunds Universitet. Projektet har även skapat sekundära effekter såsom att vi attraherat tre starka KOLs inom Alzheimers, läkemedelskemi och GPCRer, till vår vetenskapliga styrelse samt blivit accepterade till Horizon 2020-sponsrade EIT Health Smart Aging 2018 (3e sep- 26e okt).

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit bra för det affärsrelaterade värdeskapandet. Projektets begränsade längd på 3 månader har varit både positivt och negativt. Underleverantörer har haft svårt att hålla med i vårt höga tempo medan externa parter har blivit attraherade av vårt momentum. Vårt upplägg har varit väldigt arbetsintensivt och tidskrävande. Valet att fördela projektet på två typer av värdeskapande aktiviteter, biologi och skapande av affärsdokument, har tagit enorma tidsresurser, mer än förväntat. Genomförande av projektet gav resultaten att skapa infrastrukturen vi eftersträvat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00897

Statistik för sidan