Affärsutveckling för att skapa nya Alzheimersläkemedel

Diarienummer 2018-00897
Koordinator ReceptroPharma AB - ReceptorPharma/SmiLe Incubator
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Idag har 50 miljoner patienter diagnosticerats med Alzheimers och ytterligare 10 miljoner människor diagnosticeras årligen. Inga botemedel existerar i dagsläget. ReceptorPharmas övergripande mål är att utveckla en ny typ av läkemedel vilka ger möjlighet att fördröja vidare insjuknande i AD. Med den specifika mekanism som används kan även besvärande biverkningar begränsas. I detta projekt kommer vidare utveckling av affärs- och utvecklingsplan att ske, samt skapande av sjukdomsrelaterade screening-assays vilka kommer generera framtida immaterialrätt.

Förväntade effekter och resultat

Med en väl genomarbetad affärs- och läkemedelsutvecklingsplan samt de i projektet framtagna sjukdomsrelaterade screening-assays står ReceptorPharma väl rustat för att attrahera investerare och forskningsbidrag. Det kommer även att bidra till att knyta ytterligare kompetens till bolaget och generera ett starkt team. Efter projektets slut kommer de sjukdomsrelaterade screening-assays att användas för vidare utveckling som ska leda till optimering av lead-molekylerna och generera essentiell information av relevans för framtida kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

Vetenskaplig tillvägagångssättet är utveckling av sekundärassays for screening av läkemedelsubstanser Vi kommer i samarbete med Truly Translational att ta fram en affärsplan och utvecklingsplaner inkl. 1) marknadsanalys av AD-läkemedel 2) konkurrentanalys 3) kartläggning av framtida licens- och samarbetspartners 4) en preklinisk plan for utvecklingsarbetet, inklusive finansiella behov och tidsplaner. 5) planering av kapitalanskaffning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.