Affärsutveckling av Insiktsfabriken

Diarienummer 2012-04390
Koordinator INSIKTSFABRIKEN AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med projektet var att utveckla affärsmodellen, skapa ett återförsäljarprogram, etablera en distributionsprocess och säkra den tekniska och pedagogiska kvalitén. Under projektet har vi genom att tala med en större mängd aktörer i branschen lärt oss hur ett fungerande återförsäljarprogram och en distributionsprocess behöver se ut samt hur digitala läromedel passar in i återförsäljarnas produktutbud. Under projektet har vi tagit fram ett återförsäljarprogram, vi har byggt licensbaserat distributionssystem och vi har säkrat framförallt den tekniska kvalitén.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett väl genomgånget återförsäljarprogram. Det inkluderar åtaganden från respektive parter innefattandes bland annat utbildning, säljmaterial, rapportering, ersättningsnivåer, redovisning, support etc. Projektet har också resulterat i ett licensbaserat distributionssystem där skolorna själva kan administrera användare och tillgång till kurser via ett intuitivt gränssnitt. Insiktsfabrikens tekniska infrastruktur har utvecklats och testats för att klara av att en stor mängd elever samtidigt belastar systemet utan problem.

Upplägg och genomförande

För att kunna utforma återförsäljarprogrammet behövde vi talat med just återförsäljarna. Vi genomförde ett djupintervjuer med företag som Skola 2025, bokade möten med andra leverantörer till återförsäljarna (som Apple och Microsoft) och fick till slut en detaljerad bild av hur branschen fungerar. Utifrån denna information kunde vi utforma både återförsäljarprogrammet och distributionssytemet. Den tekniska infrastrukturen testades med traditionella last-tester och vi gjorde en hel del förändringar framförallt vad det gäller strukturen för videohantering.

Externa länkar

Insiktsfabrikens webbplats. Demo av Insiktsfabrikens utbildningsplattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.