Affärsplan för Swedspot: En öppen innovationsplatform för infotainmentsystem i bil

Diarienummer 2012-03003
Koordinator Swedspot AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla vinnande affärsplan med affärsmodeller och strategier för det revolutionerande konceptet öppen innovationsplattform för infotainment i bil. Konceptet förändrar sättet hur funktionalitet och innehåll i bilen upphandlas, utvecklas och säljs. Genom arbetet och aktiviteterna i projektet har vi fått ny värdefull kunskap som vi analyserat och därigenom har vi kunnat förändra våra affärsstrategier och förbättra våra affärsmodeller under projektets gång.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet har och kommer att användas för att bättre förstå och styra hur vi utvecklar företaget och vilka produkter och tjänster vi kommer att erbjuda nu och på längre sikt. Förväntningarna var att kunna identifiera tillväxtmöjligheter med hjälp av projektresultatet och dessa förväntningar har infriats i och med att vi har fått bättre förståelse för våra marknader och kunder och därefter utökat vårt erbjudande med nya produkter och tjänster, som vi nu ser en stigande efterfrågan för.

Upplägg och genomförande

Med stöd av medel från Vinn Nu har vi genomfört en mängd planerade aktiviteter såsom strategidagar och workshops tillsammans med rådgivare och affärscoach. Andra genomförda aktiviteter är resor som vi gjort där vi besökt networking events och träffat nya partners och potentiella kunder på olika marknader, såsom Kina, USA och Europa. Allteftersom vi skaffat nya kunskaper och bättre förståelse har vi vid flera tillfällen reviderat våra affärsmodeller och anpassat och breddat vårt erbjudande till marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.