AdSounds - Rich Audio-annonsering

Diarienummer 2014-00396
Koordinator Widespace AB
Bidrag från Vinnova 1 707 225 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Teknologi för annonsering i live- och icke liveradioströmmar har utvecklats. En plattform för annonsering i podcasts har utvecklats till betastadiet men behöver ytterligare utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Tekniken för annonsering i live- och ickeliveradioströmmar är redo att användas, och plattformen som befinner sig i betastadiet för tillfället beräknas ta några månader till för att slutföras. När marknaden anses mogen så kan Widespace på kort tid ha en produkt som möjliggör för våra kunder att skapa sina egna Adsoundsannonser.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt plan fram till beslut om att avsluta projektet, och flera utvecklingssteg slutfördes. Efter att analys visade att marknaden som Adsounds riktar sig till upplever vissa problem och inte är redo för en produkt som AdSounds ännu beslutades att inte gå vidare med ytterligare utveckling och istället integrera Adsounds som ett format i Widespaces kärnverksamhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.