Additivt tillverkade verktygsdelar för flexibel produktion och optimerade produktegenskaper

Diarienummer 2016-03305
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2016

Syfte och mål

Projektets mål är att stärka konkurrenskraften för den svenska tillverkande industrin genom ökad produktionsflexibilitet inom den svenska verktygsindustrin. Detta kommer att genomföras med hjälp av innovativ tillverknings- och monteringsstrategi samt optimerad verktygsdesign möjliggjort genom tillämpning av nydanande teknologier så som additivt tillverkning.

Förväntade effekter och resultat

AMtoFlex tillverkningsstrategi har även en positiv inverkan på verktygens prestanda genom minskade cykeltider när verktyget är i bruk och genom bättre egenskaper på tillverkade komponenter. Dessutom, bidrar AMtoFlex till en hållbar produktion genom kraftigt reducerat materialspill, högre utnyttjandegrad av ingångsmaterialet i AMtoFlex, som i sin tur bidrar till cirkulär ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startade den 1 oktober 2016 och kommer sluta den 31 december 2017. Ambitionen är att då kunna erbjuda kunskap om fullständiga processkedjor för de typer av verktyg som ingår i projektet gällande material, additiv tillverkningsprocess, värmebehandling, bearbetning och efterföljande processer samt metoder för konstruktion som tar tillvara möjligheterna med additivtillverkning och samtidigt tar hänsyn till de begränsningar som ändå finns. Projektarbetet är uppdelat i ett antal arbetspacket där de olika delarna av processkedjan ska utvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.