Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Additivt tillverkade verktyg för skärande bearbetning

Diarienummer
Koordinator VBN Components AB
Bidrag från Vinnova 3 304 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-04686sv.pdf (pdf, 845 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Utöver projektmålen som uppfyllts hade projektet som syfte att möjliggöra en industrialisering av 3D-printing av nötningståliga material. Detta syfte är uppfyllt i och med följande: VBN Components har uppfört en industriell produktionsanläggning för additiv tillverkning av Vibenite® i Uppsala. Primateria har etablerat en ny verkstad för sina ytbehandlingsprocesser i Köping. Sex olika kommersiella verktygstillverkare från Sverige, Tyskland, Italien och USA har fått prova att färdigställa additivt tillverkade ämnen. Verktyg har provkörts med bra prestanda

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett mycket stort intresse har visats från verktygstillverkare, slutanvändare och andra företag. Dessa har framförallt varit från Europa men också t.ex. USA och Indien. Det nya materialet Vibenite®60 har under härdning, slipning, ytbehandling, och beläggning visat sig uppföra sig på samma sätt som traditionellt tillverkat material. Projektet har påvisat att det går utmärkt att göra snäckfräsarna lättare genom att förse dessa med genomgående axiella hål, vilket reducerar hanteringsskador och operatörsskador.

Upplägg och genomförande

Projektet var planerat att köra fyra tillverkningsloopar, där varje loop skulle resultera i ett antal verktyg i provkörning. På grund av problem med att få tillverkningen att fungera, så ändrades upplägget till ett mer linjärt förfarande, där varje utvecklingssteg betades av ett och ett. Detta resulterade i att de flesta verktygen färdigställs i slutet på projektet, men att den förväntade tekniska utvecklingen ändå genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 februari 2020

Diarienummer 2013-04686

Statistik för sidan