Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Additiv tillverkning av metallkomponenter förstärkta med grafen - Addit-G

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 110 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

De attraktiva egenskaperna hos grafen och integrationsmöjligheterna i metaller är av stort intresse för additiv tillverkning i syfte att tillverka industriella komponenter med förbättrade egenskaper. Syftet med projekt var demonstrera tillverkingsprocessen och egenskaperna av hybrid grafen-metall material tillverkade via Filament Deposition Modeling (FDM)-tekniken eller de tillhörande efterbehandlingarna. Detta mål uppnåddes framgångsrikt för Cu-grafen-kompositerna.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av att kunna tillverka metalliska komponenter förstärkta med grafen är förbättrade produktegenskaper och prestanda av produkten på längre sikt. I potentiella applikationer såsom termiska styrsystem nås positiva effekter då förbättrad energieffektivitet med lägre vikt kan uppnås. Konkurrenskraft av den svenska grafen- och tillverkningsindustrin förstärks. Internationellt ledarskap på användning av grafen i nya produkter kan uppnås. Utvecklingarna bidrar till en mer hållbar utveckling av samhället.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs i iterativa steg med mycket aktivt deltagande av alla partners. Metod togs fram för tillverkning av grafen-metall råvarukompositerna. Därefter vidtog arbete med att utveckla processen för AM tekniken Fused Deposition Modeling (FDM) och de efterföljande stegen. Avancerade materialkarakteriseringstekniker användes för mätning av termiska och mekaniska egenskaper och för identifiering av deras effekt för den uppnådda mikrostrukturen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2021

Diarienummer 2019-02138

Statistik för sidan