Additiv tillverkning av metallkomponenter förstärkta med grafen - Addit-G

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 110 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019

Syfte och mål

Grafens tekniska potential och dess tillgänglighet som ett pulver är av stort intresse för additiv tillverkning i syfte att tillverka industriella komponenter med förbättrade egenskaper. Syftet med projekt är att lägga grund för tillverkningsprocessen och egenskaperna av grafen-metallkompositer tillverkade via Filament Deposition Modeling (FDM) -tekniken. På längre sikt syftas att tillverka prototyper for industriella tillämpningar och verifiera och validera deras egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Vinsten med att kunna tillverka metalliska komponenter förstärkta med grafen via additiv tillverkning, är förbättrade produktegenskaper och prestanda. I viktiga applikationer som t.ex. termiska styrsystem kan vi uppnå förbättrad energieffektivitet och livslängd. Konkurrenskraft för den svenska grafen-, metallpulver- och AM-industrin förstärks. Internationellt försprång vid användning av grafen i nya produkter kan uppnås. Tekniken bidrar även till hållbar samhällsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet utvecklas processfönster för AM tekniken Fused Deposition Modeling (FDM) och till de efterföljande stegen härdning, sintring och Het Isostat Pressning (HIP) för de föreslagna kompositerna. Tyngdpunkten vid undersökningar är studier hur olika parametrar i processkedjan påverkar förtätning. Avancerade materialkarakteriseringstekniker används för mätning av termiska och mekaniska egenskaper och för identifiering av dess effekt till uppnådd mikrostruktur.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2019

Diarienummer 2019-02138

Statistik för sidan