Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ADAS Presentation Modalities 2

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94740 PV32
Bidrag från Vinnova 2 520 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-00925eng.pdf(pdf, 683 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med denna forskning är att få bättre inblick i hur man designar ett rådgivande visuellt och auditivt trafikinformationssystem för bilar, som både förbättrar säkerheten samt är gångbart i olika regioner. En designprocess med utgångspunkt i användares behov användes i projektet och ett flertal studier genomfördes för att förstå designkraven ur ett användarperspektiv. Data och metoder som genereras från studierna fungerar som designinsikter för rådgivande trafikinformationssystem.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Designat och utvecklat 9 nya testbara trafikscenarier i en körsimulator, samt relaterade beskrivningar och storyboards - Designat och implementerat ett visuellt rådgivande trafikinformationssystem kallat ATIS i STIMSIM körsimulator och ett 3D auditivt rådgivande trafikinformationssystem kallat 3DATIS - Utvärderat effekten av och användbarhetetn av ATIS och 3DATIS i STISIM körsimulatorer genom att samla och analysera kördata av 78 förare - Genomfört jämförande studier mellan Sverige och Kina. - Tagit fram riktlinjer för rådgivande informationsdesign

Upplägg och genomförande

Resultaten visade att för att maximera förarens prestation med ett ATIS, behöver designen av systemet anpassas till den kultur där den är ämnad att användas. Ett antal designimplikationer genererades i projektet, men en hel del arbete återstår innan systemen kan implementeras i riktiga bilar. Resultaten pekar i en positiv riktning och visar att denna typ av gränssnitt kommer att bli en värdefullt hjälp för förare och kommer att öka förarnas säkerhet och situationsmedvetenhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-00925

Statistik för sidan