Adaptive control of varying joint gap in LBW - VarGa

Diarienummer 2016-03291
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att bidra till flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning. Projektmålet är att demonstrera en kamerabaserad adaptiv lösning för att säkerställa svetsgeometri och svetsegenskaper vid stumfogning och varierande fogspalt eller där osäkerhet om fogens position föreligger.

Förväntade effekter och resultat

Flexibiliteten och kvaliteten vid lasersvetsning kan avsevärt förbättras genom framtagande av ett i laserhuvudet kamerabaserat system för fogdetektering och adaptiv kontroll av tillfört material, laserparametrar mm som kompenserar för varierande spalt. Tid för förtester och beredning kan kraftigt minskas. Detta kommer kraftigt att bidra till möjligheten att hantera nya produkter, materialval och variationer i fogberedning och fixturering.

Planerat upplägg och genomförande

Sättet att nå projektmålen är genom utveckling av ett innovativt kamerabaserat fogdetekteringssystem, integration i laserhuvud och noggrann utprovning. Arbete läggs upp i olika arbetspaket med insatser från projektdeltagare inom tillverkningsindustrin (GKN Aerospace Systems, Siemens Industrial Turbomachinary, Brogren Industries, Wugang Tailored Blanks och Northcone), utrustningsleverantör (Permanova Lasersystem), branschorganisation (Svetskommissionen) och forskningsorganisationer (Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och Swerea KIMAB).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.