Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Adaptive control of varying joint gap in LBW - VarGa

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att utveckla en lösning för adaptivt beröringsfritt sensorsystem för lasersvetsning av stumfogar som kan hitta och följa en fog där fogspalten är nära noll (nära nog osynlig) och som säkerställer en jämn svetsgeomtri oberoende av varierande bredd på fogspalten. Systemet ska gå att integrera i lasersvetsverktyget. Ett vision-baserat system har tagits fram som under svetsprocessen styr laserstrålen till fogen (integrerat och demonstrerat hos Permanova Lasersystem) och som även kan styr trådmatning för att kompensera för varierande spaltbredd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Framtaget system för lasersvetsning ger möjlighet till betydligt kortare tid för intrimning, fixturering, kontroll av robotbana och kvalitetskontroller. Kraven på fogtoleranser kan minskas genom det utvecklade systemet för både adaptiv kontroll av laserstålens position relativt fogen och för kontroll av trådmatning för kompensation vid varierande bredd på fogspalt. Anpassning till nya applikationer (material, tjocklek, mm) blir enklare och produktionen därmed mer flexibel.Samarbetet mellan forskningsutförare, företag med olika storlek och systembyggare har stärkts.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har bestått av deltagare från medelstora och stora slutproducenter (GKN Aerospace, Siemens Industrial Turbomachinery, Brogren Industries, Wugang Tailored Blanks och Northcone), lasersystembyggare (Permanova Lasersystem), branchorganisationen (Svetskommissionen) och akademi (Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och Swerim). Industribehov och nytta har därmed kunnat tillgodoses och kopplas till såväl det senaste inom forskningen som möjlighet till realisering i kommersiellt system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-03291

Statistik för sidan