Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Adaptiv svetsindenteringskontroll (AWIC)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport SR 2015-06849 Adaptive welding indention control_en.pdf(pdf, 2594 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka om och hur elektrodförskjutningen under RSW-processen kan användas som ett kvalitetsmått på svetsarna. Detta mål har nåtts. Resultaten från projektet visar att elektrodernas rörelse korrelerar mot såväl kvaliteten på svetsen (punktsvetsen har nått önskad storlek) som risken för svetssprut. Elektrodförskjutningen skulle därför kunna användas som en kvalitetshöjande metod. Ett mål från projektet var också att diskutera ett eventuellt fullprojekt, vilket har gjorts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar på ett samband mellan elektrodförskjutning och svetskvalitet, samt att det är möjligt att använda sig av redan befintlig kommersiell utrustning för att göra dessa mätningar. Därmed finns det goda möjligheter för att använda sig av den maximala förskjutningen av elektroderna som ett mått på kvaliteten i varje producerad svets. För implementering krävs dock ytterligare utvecklingsarbete. Väntade långsiktiga effekter efter fortsättningsprojekt är att minska antalet svetsar.

Upplägg och genomförande

I förstudien genomfördes en kortare litteraturstudie på vad som tidigare var gjort inom området. Detta följdes av mätsystemframtagning samt en experimentell del där mätningar av elektrodernas kontinuerliga förskjutning under RSW-processen genomfördes på plåtkombinationer av varierande komplexitet med två separata mätmetoder. Förskjutningskurvorna jämfördes med kvaliteten på de svetsarna, både genom tvärsnittsanalys och fläkprovning. Resultat och möjliga vägar framåt har sedan diskuterats som grund för ett fortsättningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-06849

Statistik för sidan