Adaptiv styrning av multivariata processer

Diarienummer 2016-03970
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet skapade förutsättningar för att på ett tillförlitligt sätt kunna kontrollera och styra avancerade produktionsprocesser och säkerställa deras kvalitet. Projektet identifierade de generiska delsystemen och systemgränser samt interaktioner och tog fram strategier för adaptiv styrning. Det skapades ett underlag som visar en framkomlig väg för en digitaliseringslösning genom att kombinera robotar, avancerad mät- och sensorteknik, databehandling, FE-simulering och självlärande system för att återkoppla och korrigera produktionsprocessen och dess utfall.

Resultat och förväntade effekter

Det identifierades många utmanande delområden och skapades underlag för ett flertal realiserbara projektidéer med stort värde för radikal förnyelse av produktionsprocesser med hjälp av digitalisering. Den framtagna digitaliseringslösningen är av generell karaktär och ökar förmågan hos dem deltagande projektparter att tillvarata digitaliseringens möjligheter i framtida projekt. Projektet visade chanser och utmaningar med digitaliseringen av produktionsprocesser och bidrar till en förbättrad bedömningsförmåga för framtida projektinitiativ inom digitaliseringen.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet genomfördes med Volvo Personvagnar och Högskolan Väst. Intensiva diskussioner och möten bidrog till att identifiera idéns möjligheter, begränsningar och utvecklingsbehov. Detta kompletterades med omvärldsbevakning och identifikation av redan befintliga digitaliseringslösningar. Genom att ta hänsyn till lösningar inom andra branscher skapades flera lösningsansatser. Kombinationen av omvärldsbevakning och kompetens av dem involverade projektparter bidrog till att kunna ta fram nytänkande lösningar och implementering av radikala strategier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.