Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Adaptiv IoT-resurshantering baserad på inbyggd monitorering av integrerade kretsar

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Demonstrera propagering av delsystemstatus i integrerade kretsar till algoritmer för resurshantering på systemnivå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ericsson och LTH har gemensamt gjort en förstudie om hur IEEE 1687 och I2C kan användas som infrastruktur vid monitorering. Vi har byggt en demonstrator med hjälp av en FPGA där två instrument sammankopplats i ett IEEE 1687 nätverk och vi har visat på möjligheten att kommunicera mellan inbyggda instrument och en Rasberry Pie processor där Calvin exekverar. Vi har också gjort en analys som visar att mer arbete krävs för att nå flexibel kommunikation med inbyggda instrument.

Upplägg och genomförande

Projektets övergripande mål är att kombinera informationen från instrumenten i integrerade kretsar med resurshanteringen hos Calvin-systemet genom att exponera förändringar i kretsens funktionalitet som förändringar i plattformens förmågor, för att IoT-applikationer på så sätt automatiskt ska kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna. I genomförandestudien är målet att (1) studera kommunikation mellan instrument och resurshantering i Calvin och (2) visa på kommunikation mellan ett instrument, t ex en temperatursensor och Calvins resurshantering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03950

Statistik för sidan