Adaptation of innovative particle production technology for environmental manufacturing

Diarienummer
Koordinator Mat4green Tech AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 2 - hösten 2018

Syfte och mål

Projektmålet är att ta fram en hållbar affärsmodell för en innovativ pulverproduktionsprocess med noll CO2-utsläpp. Processen är tänkt att användas i återvinning av kritiska råmaterial från skärmar och produktionsavfall, fokus ligger på indium, men med modifieringar kan andra material tillverkas. Projektet har tre huvudsakliga mål; bevisa tekniken, kartlägga marknad samt analys och förberedelser av framtida genomförande. Vi nådde samtliga av våra mål och har till följd av detta blivit beviljade ett uppskalningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Indiumoxid- och indium-tennoxidpulver som används i den transparenta halvledarindustrin framställdes framgångsrikt. Den innovativa pulverproduktionsprocessens kapacitet och CO2-utsläppsfria karaktär validerades för ITO- och In2O3-pulver. Processoptimeringsstudierna gav kunskap om kritisk faktorer för att tillverka partiklar med hög densitet. De täta partiklarna i önskad morfologi och kemisk sammansättning kan framställas genom att kontrollera de kritiska processparametrarna. Kunskap om pulvrets egenskaper togs fram i samarbete med kund.

Upplägg och genomförande

I början av projektet skapades ett gantt schema som byggde på det planerade arbete som presenterades i ansökan, antaganden för tidsåtgång för mål och delmål gjordes. Genom intervjuer med kunder och experter verifierade vi våra antaganden samt den data vi tagit fram med makro-verktyg. På tekniksidan utfördes kalibrering av den innovativa pulverproduktionsprocessen för en proof-of-concept. Produkt- och avgasanalyser utfördes som visar att vi ligger i linje med kundens produktkrav samt att processen har noll CO2-utsläpp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2020

Diarienummer 2018-03176

Statistik för sidan