Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Adapt 2030

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Linköpings tekniska högskola Inst f fysik kemi & biologi IFM
Bidrag från Vinnova 9 248 108 kronor
Projektets löptid mars 2020 - augusti 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utveckla en vision, ett proof of concept, en metod och konkreta användningsfall som visar processen och värdet av AI-tillämpning (artificiell intelligens) för miljömässig hållbarhet (i samband med lifecycle engineering), särskilt när det gäller att tillämpa AI-tekniker på data för att minska avvikelser i produktutveckling och produktion. De fall som tillhandahållits av industripartners från den svenska tillverkningsindustrin användes för att demonstrera AI-tillämpningarna (t.ex. naturlig språkbehandling och ontologi).

Långsiktiga effekter som förväntas

Visionen, kunskapsluckor, toppmoderna, metod och användningsfall som detta projekt gav, granskades av relevanta vetenskapliga gemenskaper och publicerades i akademiska tidskrifter/konferenser. Dessa resultat spreds via en white paper, videor och onlinemöten till industrin. De största förväntade effekterna för industrin är förbättrad kostnadseffektivitet samt kapacitet, nätverk och konkurrenskraft när det gäller nästa nivå av digitalisering med strategisk användning av AI. Miljöprestanda inklusive resurseffektivitet kommer också att öka.

Upplägg och genomförande

Projektet anpassade sig till partners situation och justerade aktiviteter i mindre utsträckning under genomförandet. Fallet med avvikelse i produktdesign bidrog till att utveckla den proof of concept som validerades med användningsfallet från produktion. Miljöbedömningsuppgiften hjälpte industri partners med en allmänt användbar mall istället för kvantitativt ärendearbete som krävde omfattande datainsamling. Sammantaget, trots coronakrisen, genomfördes projektet för att producera resultaten som helhet på förväntad nivå, inklusive spontana leveranser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 september 2023

Diarienummer 2019-05589

Statistik för sidan