Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ACTsmart

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Funktion Hälsoprofessioner
Bidrag från Vinnova 253 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa

Syfte och mål

Under projektet har innehåll och tekniska lösningar färdigställts, inklusive utveckling av patient- och behandlargränssnitt som klarar av samtliga identifierade basfunktioner. En pilotstudie har genomförts som visar goda effekter avseende genomförbarhet (feasibility) och effekter på primära utfallsvariabler. ACTsmart har presenterats för ett stort antal aktörer och beslutsfattare inom sjukvård, samt vid vetenskapliga konferenser. En affärsmodell för vidareutveckling, testning och framtida drift har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en digital lösning som i pilotstudien visat sig vara användarvänlig och effektiv. Tänkbara partners i fortsatt utveckling av den digitala lösningen, affärsmodeller samt implementering nationellt och internationellt har identifierats. En modell för finansiering av vidare utveckling och testning i samarbete med Region Kalmar under de närmaste 3 åren har utvecklats. Planering för bred implementering internationellt har gjorts och formulerats i en ansökan om innovationsmedel (EIT Health).

Upplägg och genomförande

För affärsstrategiutveckling har vi inom gruppen via workshops och diskussioner kartlagt och utvärderat: nyckeltal unique value proposition kundsegment vägar till kunder (end user och end buyer) kostnadsstrukturer intäkter- och ersättningsmodeller För att komma framåt i detta arbete har diskussioner förts med bla KI Innovations, Innovationsplatsen Karolinska Univ Sjh, Microsoft, och Region Kalmar. För att identifiera partners för vidare utveckling och eventuella framtida kundrelationer har vi förevisat applikation i både akademiska och kommersiella sammanhang.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00254

Statistik för sidan