ACTsmart

Diarienummer 2018-00254
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Funktion Hälsoprofessioner
Bidrag från Vinnova 255 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Beslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018