Activated clays in future binders for effective and sustainable concrete infrastructures (ClayBind)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE CBI Betonginstitutet
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet syftar till att hitta det bästa sättet att använda naturliga svenska leror som klinkersättning i cement och betong. Det övergripande målet med projektet är att aktivera upphittade leror och använda dem som klinkersättning i cement och betong och därigenom minska utsläppen av växthusgaser och miljöpåverkan vid konstruktion av betong infrastrukturbyggnader.

Förväntade effekter och resultat

Substitutionen av cements klinker med kalcinerad leror minskar kraftigt utsläppen av koldioxid och minskar därmed miljöpåverkan av betongproduktionen som används för infrastrukturbyggnader. Dessutom en bättre användning av de tillgängliga svenska resurserna kan uppnås.

Planerat upplägg och genomförande

För att klargöra möjligheterna för att använda svenska lerresurser, föreslås ett projekt i tre steg. Steg I kommer att fokusera på att optimera aktiveringsprocessen för de olika lerorna. I steg II kommer reaktiviteten och pozzolaniteten hos lerorna i cementsystem att studeras. Slutligen kommer möjligheten att använda aktiverad lera i befintliga betongar som används för infrastrukturer att undersökas i steg III.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00614

Statistik för sidan