Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Activated clays in future binders for effective and sustainable concrete infrastructures (ClayBind)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE CBI Betonginstitutet
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektmålet är att utvärdera potentialen för att använda svenska leror med cement. Byte av en del av cement med leror kommer att leda till en försumbar minskning av CO2 utsläpp på grund av cementproduktion. Leror måste aktiveras före användning med cement. Aktiveringsmetoden beror på typen av lera. Därför var ett annat mål med projektet att hitta den optimala metoden för aktivering för alla olika typer av svenska leror. Slutligen testades olika blandningsrecept innehållande cement och aktiverad lera (styrkautveckling), liksom miljöpåverkan vid användning av dessa blandningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Södra Sverige har sedimentära leror medan öst- och västkusten har glaciala leror. Kalcinering kan positivt aktivera alla prover som testade av projektet. Denna metod är mer effektiv på sedimentära leror. För glaciala leror föredras en bollfräsbehandling. En tillfredsställande styrkningsförstärkning uppnås i mortelprover gjutna med kalcinerade leror. Detta uppnåddes genom att ersätta cementen med 30% kalcinerad lera och 15% kalksten. Ett bindemedel som innehåller 30% kalcinerad lera och 15% kalksten avger 35% mindre CO2 per kg bindemedel jämför med ett 100% cementprov.

Upplägg och genomförande

De mest reaktiva svenska leror (sedimentära) ligger i södra landet, tyvärr i ett skyddat område, vilket gör deras exploatering utmanande. Den vanligaste och lättanvända leran (glacial) kan inte aktiveras helt genom kalcinering. En mekanisk aktivering leder till mycket bättre resultat, vilket ger oss ett lovande sätt att använda denna typ av lera. Ett projekt pågår nu för att optimera ett bindemedel tillverkat med svenska svenska leror.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 maj 2020

Diarienummer 2018-00614

Statistik för sidan