ACOcheese - Effektivare Osttillverkning med hjälp av akustisk spektroskopi

Diarienummer
Koordinator ACOSENSE AB
Bidrag från Vinnova 1 688 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Acosense, Norrmejerier och Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik (FCC) har under projektets tid framgångsrikt undersökt hur man kan beskriva koaguleringsprocessen med hjälp av aktiv akustisk spektroskopi och vilka faktorer som påverkar ljudbilden och koaguleringen. Målet var att skapa ett analysverktyg som identifierar optimala tidpunkten att bryta ostkoaguleringen och på så sätt öka ostutbytet med 1 %. Ett annat mål var att skaffa sig omfattande kunskap om mejeribranschen och identifiera flera värdefulla positioner där analys leda till processoptimeringar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat ett analysverktyg som är anpassat för tankinstallation och som kan användas inom livsmedelsindustrin. Instrumentet kan följa koaguleringen med en noggrannhet på ±3 min, vilket är 2 min mer än det uppsatta målet på att följa koaguleringen med ±30 sec. Projektet har därför inte uppfyllt målet att öka ostutbytet med 1 % av Norrmejeriers produktion. Acosense och Norrmejerier har tillsammans identifierad flera värdefulla positioner inom processen som Acosense framgångsrikt har verifierat. FCC har stärkt sin kompetens inom kontinuerliga processer.

Upplägg och genomförande

Projektet hade ett bra upplägg för att genomföra projektet i tid med förväntat resultat. Alla förstudier och undersökningar som har gjorts som ledde till projektet visade dock inte svårigheterna att identifiera signifikanta ljudändringar på slutet av en koaguleringsprocess. Därför lades mycket tid på att utvärdera ingående komponenter i koagulering, ljudbild, potentiella störkällor och mer avancerade metoder att detektera ljudändringar som ledde till en försening av projektet av mer än ett halvt år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02420

Statistik för sidan