Achieving Collaborative Excellence (ACE)

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - GU Forsknings- och Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 13 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att hantera specifika utmaningar för att öka samverkan och nyttiggörande av forskning vid Göteborgs universitet (GU). Projektet kommer att åstadkomma detta genom det arbete som beskrivs i ansökan (Del 1) gällande Work Package 2 (samarbetsforskningsplattformar med industrin) och Work Package 3 (samarbete med offentliga sektorn) (dvs ej WP1). Projektet kommer också att implementera en mer strukturerad och effektiv process rörande kommersiell verifiering av forskningsbaserade kunskap som beskrivs i projektbeskrivningen i del 2.

Förväntade effekter och resultat

Del 1: WP1 - Ingen (otillräckligt bidrag) WP2 kommer att utveckla nya former av erbjudanden mot industrin baserad på värdefulla forskningsutrustning och kompetens i syfte att främja och hantera en hållbar samarbetsplattform med externa aktörer; och WP3 kommer att utveckla en strategi och modell för långsiktigt, hållbart samarbete med den offentliga sektorn. Del 2 kommer att utveckla en mer effektiv och strukturerad process som kommer att möjliggöra analys av ett större antal projekt, med tydligare go / no-go svar för att bättre hantera risker och identifiera den bästa vägen framåt.

Planerat upplägg och genomförande

Del 1 kommer att samordnas av Forsknings- och innovationskontoret för att underlätta spridningen av resultat och lärdomar inom universitetet och till externa intressenter, institutionen för kemi och molekylärbiologi kommer att vara WP-ledare för WP2 och Externa Relationer vid Handelshögskolan kommer att vara WP-ledare för WP3. Del 2 kommer att administreras av GU Holding och genomföras i nära samarbete med Forsknings- och innovationskontoret och bygger på tidigare erfarenheter och etablerade processer för att arbeta med VFT.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05638

Statistik för sidan