A-Drive

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96000 Chassis & Vehicle Dynamics
Bidrag från Vinnova 4 325 200 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-12-19

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utreda hur algoritmer kan utformas för att möjliggöra automatiserad körning. Målet har uppfyllts genom att algoritmer tagits fram som testats och resultaten publicerats

Resultat och förväntade effekter

Akademiskt bidrag - formulering av besluts och trajektorieplanerings problemet för filbytesmanövrer som kombinerad optimering av longitudinell och lateral reglering i formen av ett kvadratiskt konvext optimeringsproblem. - Löst kopplad longitudinell och lateral trajektorieplanerings algoritm för väjningsmanövrer t.ex. filbyten och vid körning i rondeller och korsningar Industriellt bidrag: flexibla algoritmer med låg komplexitet för trajektorieplanering vid väjningsmanövrer. Filbytesalgoritmer implementerade och testade i provbilar.

Upplägg och genomförande

I projektets början las mycket energi på att förstå befintlig literatur, vilka lösningar som redan är tillgänglig och vilka problem som är värda att anstränga sig för att lösa. Baserat på det, har fortsättningen av projektet gått ut på att utveckla ett flertal beslutsalgoritmer som utnyttjar strukturer i trafikmiljön för att generera säkra lösningar på ett effektivt sätt. I projektet har även undersökts hur algoritmer för att prediktera andra trafikanters rörelser kan utformas. Algoritmernas prestanda har utvärderats genom experiment i bil och simuleringar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.