Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

79 GHz UWB Imaging Radar Sensor

Diarienummer
Koordinator DENSO SALES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Inom 79 GHz imaging radarprojektet var syftet och mål att ta fram ett antennkoncept som medger 5 GHz bandbreddtäckning och samtidigt är lämpligt i ett massproduktionsperspektiv (kostnad, robusthet, repeterbarhet, etc). Notera att 79 GHz bandet är ett nytt radarband tillgängligt för bilindustrin för att erbjuda högre noggrannhet vid inmätning och samtidigt vara mindre känslig för belysning av andra närliggande bilradarsystem. Övriga mål var att ta fram ett plattform innehållande hela kedjan för ett radarsystem (hårdvara, interface, signalbehandling, samt HMI).

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram tre olika prototyper för att nå UWB, massproduktionskraven och önskemål om storlek. Redan för den första prototypen togs en antennkonstruktionen fram i projektet som erbjuder en bandbredd som når projektmålet på 5 GHz. För prototyp 2 och 3 har resterande mål/önskemål uppnåtts för denna 79 GHz radarplattform, t.ex. så har en kompakt storlek som medför enklare montering samt flexibel styrning av radarvågformer utvecklats. Utfall är att DENSO och Qamcom kommer att basera nästa generation av 77/79 GHz system på konstruktionsslutsatser gjorda inom projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet var indelat i 5 arbetspaket där huvuddelen av arbetet lades på att ta fram en prototyp design av ett UWB antenn koncept (76-81 GHZ). Förbättringar mellan prototyperna är utökad bandbreddstäckning, kompaktare design, och snabbare gränssnitt. För att genomföra demonstrationer och analys så har mjukvara tagits fram för både för off- och on-line bearbetning. RF-lab har byggts för noggrann karakterisering samt att påvisa produktionslämplighet. Slutdemonstationer i projektet har påvisat nyttan av högre bandbredd vid autonom körning och hinderdetektion.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01351

Statistik för sidan