Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

51st CIRP Conference on Manufacturing Systems (CMS)

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - INDUSTRIAL PRODUCTION
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Konferensen som genomfördes tillsammans med SPS blev lyckad och välbesökt med över 500 internationella deltagare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konferensens presentationer gjordes på ett bra sätt med många åhörare och efterföljande frågor. Den Nobelfestliknande middagen gjorde intryck på de internationella delegaterna vilket förmodligen gör svenska universitet ännu mer eftertraktade som samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Presentationer och luncher tog plats på Stockholm Waterfront och allting flöt på bra. Konferensmiddagen var mycket uppskattad av delegaterna. Den uppfattades som en Nobelfest i miniatyr eftersom det var en ståtlig föreställning på Stadshuset med Operasång, stråkkvartett och prisutdelning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 september 2018

Diarienummer 2018-03494

Statistik för sidan