3D teknik för trafikstatistik och trafiksäkerhet

Diarienummer 2012-03004
Koordinator Viscando AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

VISCANDO AB erbjuder trafikansvariga ett automatiskt och flexibelt system för trafikmätningar. Ett system som är enklare att installera och underhålla samtidigt som det erbjuder mer funktion till lägre totalkostnad än dagens lösningar. Syftet med projektet har varit att färdigställa trafikmätningssystemet baserat på 3D stereo samt få det utprovat hos slutkunder. Under projekttiden har vi färdigställt tekniken till en säljbar produkt. De första kunderna är Eskilstuna kommun och Drammen i Norge.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att Viscando nu har en trafikmätningsprodukt på marknaden. Vi är nu i en position att börja en lansering på bred front och söker just nu systemintegratörer i Norden. Vi ämnar på samma sätt att bygga upp en distributörs- och återförsäljarnät i Europa.

Upplägg och genomförande

Vår målsättning har hela tiden har varit att i diskussion med slutkunderna definiera en produkt som tillför så stort mervärde som möjligt till kundernas verksamhet. Resultatet är att vi på kort tid har utvecklat en produkt som fyller ett gap i trafikmätningar - att med ett och samma system med automatik räkna cyklister, fotgängare och fordon. Behovet av mätningarna hänger väl ihop med nationella önskemål om att främja miljövänliga färdsätt. Med vårt system blir det möjligt för trafikansvariga att på ett enkelt sätt få fram kvantitativ data för planering, prioritering och uppföljning.

Externa länkar

A new state-of-the-art system for traffic monitoring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.