3D-printning of grafenbaserad nanokomposit för värmekontrollapplikationer

Diarienummer 2018-03185
Koordinator GraphMaTech AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 2 - hösten 2018

Syfte och mål

Målet med projektet är att vidareutveckla framställningen av grafenbaserade nanokompositmaterial i form av plastfilament med världsledande termisk och elektrisk konduktivitet, anpassade för 3D-printning. I takt med att elektroniska komponenter minskar i storlek och ökar i effekt, blir bristande värmeledning i kringmaterial en betydande flaskhals för fortsatta förbättringar. Projektet syftar till att avhjälpa detta och göra filamenten redo för marknadsintroduktion. Den termiska ledningsförmåga kommer att utvärderas med målet att nå 20% förbättring gentemot state of the art.

Förväntade effekter och resultat

En fördjupad förståelse för grafenbaserade filament och hur dess inneboende egenskaper kan nyttjas i konkreta tillämpningar samt klargörande av de marknadsmässiga förutsättningarna för detta. Framförallt förväntas rekordvärden för termisk konduktivitet hos plastfilament uppnås. Kan denna sorts material framställas med de förväntade egenskaperna så kommer detta att bidra till vidare utvecklingsmöjligheter inom bland annat energilagring och elektronik, där otillräcklig bortförsel av värme i nuläget förhindrar många potentiella innovationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att innefatta en marknadsundersökning, formulering av grafenkompositmaterialet, utförlig karakterisering, utvärdering och optimering av materialets termiska och elektriska konduktivitet samt mekaniska egenskaper, optimering av den additiva tillverkningen och kundvalidering av produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.