Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3D-printning of grafenbaserad nanokomposit för värmekontrollapplikationer

Diarienummer
Koordinator GraphMaTech AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektet har lyckats i alla avseenden. Samtliga hinder är undanröjda för en marknadsintroduktion av ett konduktivt filament med världsrekordegenskaper gällande både termisk och elektrisk konduktivitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade följande mål vilka samtliga är uppfyllda: 1) Att få en tydligare bild av marknadsmässig förutsättningar 2) Uppnå konduktiva egenskaper som är minst 20% bättre än state-of-the-art (företagets produkt är >1000% bättre än jämförbara produkter) 3) Att 3D-skrivningsegenskaperna är mycket goda 4) Att potentiella kunder ser resultatet som en attraktiv produkt (indikeras av att en kund redan har gjort en volymbeställning)

Upplägg och genomförande

Genomförandet har innehållit följande aktiviteter: - Marknadsanalys - Optimering av ledande egenskaper - Optimering av 3D-skrivningsegenskaper - Uppskalning av produktion - Försäljning till första kund

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2018-03185

Statistik för sidan