3D Nanoplattform

Diarienummer 2015-00828
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-06347-en

Syfte och mål

Projektet syftade till att ta fram teknik för framtidens 3D-nanoskrivare, framförallt positioneringsbord med nanometerkontrollerade rörelser. Målet var att förbereda en affärsverksamhet baserad på dessa skrivare inkluderande såväl marknadsanalyser som utveckling av prototyper och tillverkningsteknik. Planen var att initialt inrikta försäljningen mot forskare med behov av mikro/nanoteknologi och därefter utveckla ytterligare affärsmodeller.

Resultat och förväntade effekter

Komponenterna och tillverkningstekniken för 3D-nanoskrivare har utvärderats och uppfyller önskemål både avseende tillverkningskostnader och prestanda. Linjärborden i skrivaren har en planhet/rakhet bättre än 0,1 µm för en rörelse på 25 mm vilket är en tiopotens bättre än konkurrerande lösningar. Vissa enkla mönster av polymera µm-tunna fibrer har redan skrivits ut och vi förväntar oss att kunna ha en färdig 3D-nanoskrivare för försäljning inom något/några år beroende på finansiering.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i marknads-, affärs, IP- och produktionsanalys. Produktionsprocessen har dessutom verifierats i form av två generationer prototyper både för att kunna mäta prestanda och bedöma tillverkningskostnader. En produktionsanalys av ny teknik kräver omfattande tester för att identifiera svårigheter och möjligheter. Vad gäller marknads och affärsanalyser finns mycket information men osäkerheterna är alltid stora.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.