2nd International Conference on ICT for Sustainability

Diarienummer 2013-03873
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var ´att samla världens ledande forskare inom området till konferensen ICT4S 2014, och skapa kontakter mellan individer från forskning, industri och offentlig sektor.´ Detta mål uppfylldes mycket väl genom de totalt 200 deltagarna (150 på huvudkonferensen) från 35 länder. Utvärderingen av konferensen är också mycket positiv.

Resultat och förväntade effekter

Ett resultat av projektet var en väl genomförd konferens, med en genomsnittlig nöjdhetsgrad på 4,3 på en 5-gradig skala, där 40% gav betyget 5 och ingen gav 1 eller 2, av de 83 som besvarade enkäten. Ett deltagande med 70% akademiker och 30% från företag, myndigheter och organisationer är bra. Det är en balansgång att hålla hög vetenskaplig kvalitet och samtidigt få med företag. Detta lyckades.

Upplägg och genomförande

Konferensprogrammet bestod av åtta keynotes, två ´ConverStations´, fyra paneler och två ´Best paper-nominees´-sessioner. Detta kompletterades med bra sociala kvällsevenemang. Två saker gjorde konferensen olik många andra vetenskapliga konferenser, och gjorde att vi lyckades skapa en mycket god stämning och verkliga utbyten av kunskap och nyskapande nya kontakter: 1. vi anlitade en professionell moderator som deltog i planeringen och höll ihop själva konferensen. 2. vi skapade presentationsformatet ConverStations. Mer om det på vår hemsida.

Externa länkar

Konferensens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.