140 GHz micromachined gap waveguide based LOS MIMO antenna array

Diarienummer 2018-01563
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Inst. för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

The goal of this project is to realize wideband and high gain MIMO antenna module for 140 GHz which will be fabricated by low cost MEMS technology for use in backhauling links.

Förväntade effekter och resultat

At the end, a successful outcome of the project will enable the following: i) Cost effective and mass producible integrated planar antenna array modules suitable for applications above 100 GHz for LOS MIMO backhauling links. ii) In depth knowledge on different performance limits and system gain of a LOS MIMO system due to the achievable electrical performance of the proposed integrated antenna. iii) After the completion of the project, gap waveguide based LOS MIMO Antenna Array technology is expected to reach TRL 5 and we expect to have identified several new patenting opportunities.

Planerat upplägg och genomförande

We will implement this project by running in parallel three distinct work packages (WP) and the fourth work package will be executed at the later part of the project: WP1: Electromagnetic design of a novel gap waveguide based antenna at D-band for LMAA systems WP2: Micromachined Fabrication of the planar antenna element for LMAA module. WP3: LOS MIMO capacity optimization WP4: LOS MIMO demonstrator and off-line test

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.