140 GHz micromachined gap waveguide based LOS MIMO antenna array

Diarienummer 2018-01563
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Inst. för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt