1177 Vårdguiden Videosamtal - för ökad tillgänglighet och kvalité

Diarienummer 2014-03073
Koordinator Stockholms läns landsting - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

* (max 500) Projektets huvudsakliga syfte och målsättning har varit att utveckla, testa och utvärdera ett helt nytt koncept för teckenspråkiga för att öka deras möjlighet att få en mer jämlik och tillgänglig sjukvårdsrådgivning. Resultatet, insikterna och erfarenheterna från projektet har lett till utformning av förslag på fortsatt arbete för gruppen teckenspråkiga, att nya frågeställningar för fördjupning har identifierats samt förslag på steg framåt för en breddning av konceptet till fler målgrupper

Resultat och förväntade effekter

Genom att arbeta fram, testa och utvärdera koncept för trepartsvideosamtal för teckenspråkiga har insikter och erfarenheter skapats vad det gäller tillämpning av videosamtal i sjukvårdsrådgivning. Utifrån de nya kunskaperna har projektet kunnat ge förslag på fortsatt arbete för tillämpning av videosamtal för gruppen teckenspråkiga, samt förslag på breddning målgrupper som ett steg i strävan att nå projektets långsiktigt uppsatta effektmål för användning av videosamtal inom 1177 Vårdguiden.

Upplägg och genomförande

Projektet är en samverkansprojekt mellan flera parter där genomförande varit uppdelat i flera arbetspaket. Projektet har arbetat utifrån en användarcenterarad metodik vid utformning av koncept. Projektets snäva tidsram, viss förskjutning av tidsplan samt förutsättningar påverkade tillämpning av en omfattande iterativ designprocess inför pilotstudie. Kommunikationsaktiviter har genomförts för att få målgruppen involverad i pilotstudie. Omvärldsanalys för kunskapsinventering genomfördes. Utifrån vunna kunskaper har förslag på vidare projektinitiativ utformas.

Externa länkar

Se presentation av projektets koncept.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.