100GET-ER (SE)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 806 250 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03066

Statistik för sidan