100GET-ER (SE)

Diarienummer 2007-03066
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 806 250 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2010
Status Avslutat