100Gb/s Carrier-Grade Ethernet Transport Technologies

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik
Funding from Vinnova SEK 806 250
Project duration November 2007 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-03066

Page statistics