100 Innovationer

Diarienummer 2011-04052
Koordinator STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET - Tekniska museet
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Tekniska museet har i enlighet med syfte och mål artikulerat innovationskraft och kreativitet i utställningen 100 innovationer som öppnade 2012. Utställningens utgångspunkt är en marknadsundersökning med nationell representativitet där 2000 svenskar mellan 10 och 74 år utsett de viktigaste innovationerna. Deras val har presenterats i en stor utställning som är under ständig förändring och där varje besökare kan rösta på sina favoriter. Utställningen visar mer än 600 museiföremål i kombination med modern, interaktiv och lekfull utställningsdesign.

Resultat och förväntade effekter

Utställningen omfattar 2000 kvm. Sedan vernissage 2012 har utställningen haft drygt 450 000 besökare. Studier visar fler nöjda och engagerade kunder som stannar allt längre. Närmare 2000 skolklasser har hittills besökt utställningen vilket är fler än förväntat. åtskilliga företag, organisationer, ambassader och myndigheter har valt att förlägga event på museet med anledning av utställningen och dess aktuella tema. Genomslaget i media har varit mycket stort och lagt museet högt över branschindex. Utställningen har belönats med två internationella priser.

Upplägg och genomförande

Projektet inledddes med en marknadsundersökning med nationell representativitet där 2000 svenskar mellan 10 och 74 år tillfrågades om de viktigaste innovationerna. Konceptet med co-creation har lett till stor uppmärksamhet såväl nationellt och internationellt. Den pågående dialogen med publiken har också varit mycket värdefull både i utställningen och för museets samlingsarbete. Genom utställningen har museet ökat samarbetet med skolan och familjer, företag, organisationer och tagit position som innovativ arena. Projektet har också genererat ovanligt hög medienärvaro.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.