1 tak 2 generationer

Diarienummer 2015-02724
Koordinator USIFY AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Tjänsten Ett tak, två generationer syftar till att matcha seniorer med ledigt utrymme i sin bostad och studenter med bostadsbehov för individanpassat och tryggt inneboende under hela boenderesan. Tjänsten kan bidra till fler bostäder för studenter, bättre ekonomi för både studenter och många äldre (framför allt kvinnor), liksom fler möten över generationsgränser och ökad nytta av befintliga bostäder. Detta kan i sin tur bidra till bättre livskvalitet och hälsa för boende samt ökad attraktivitet och tillgänglighet för studieorter.

Resultat och förväntade effekter

Vi har - Etablerat en stark partnergrupp med representanter för seniorer, studenter och fastighetsbolag. - Genomfört många kommunikationsaktiviteter. - Haft dialog och dragit lärdom av liknande initiativ från andra länder. - Genomfört workshops där framtida användare, har samskapat tjänstens framtida utformning. - Genomfört protoyparbete av nyckelaspekter i tjänsten med tjänstedesigners. - Utarbetat affärsmodell för etablering och geografisk uppskalning. Arbetet har haft fokus på Stockholm och Linköping där tjänsten planeras att etableras i ett första steg.

Upplägg och genomförande

Huvuddelen av arbetet har genomförts med användarcentrerade designmetoder för att säkerställa att tjänsten utformas på ett sätt som motsvarar de framtida användarnas behov och verklighet. Insikter från workshops och prototyparbete har varit underlag för tjänstens utformning liksom för affärsmodell och organisationsform. Affärsmodell och organisationsform tar utgångspunkt i att säkerställa att användarna av tjänsten står i fokus för värdeskapandet. Likaså har organisering utformats för att både uppnå stark lokal förankring och tillvarata gemensam kunskap och nytta.

Externa länkar

Webbplats skapad för projektet. Kommer att fortsätta utvecklas i nästa steg i takt med tjänsten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.