Våra importjobb

På vinnova.se importerar vi data från flera källor. Det största importjobbet är vår öppna data som kommer från vårt eget system, Effekta, via våra API:er.

För vår öppna data kör vi två jobb:

  • köjobbet hämtar data från Effekta
  • uppdateringsjobbet lägger in datan i Episerver

Datan uppdateras var fjärde timme

Om någon ändrar i Effekta tar det upp till fyra timmar innan detta läggs in i kön. Det tar sedan ytterligare ungefär 40 minuter innan det uppdateras i Episerver.

Exempel:Om en ansökningsomgång uppdateras i Effekta kl 10:20, kommer denna att läsas till kön kl 12:18 för att sedan uppdateras i Episerver kl 12:57.

Tider som jobben körs

Utlysningar

Ställs i kö 00:04 4:04 8:04 12:04 16:04 20:04
Uppdaterar 00:44 4:44 8:44 12:44 16:44 20:44

Ansökningsomgångar

Ställs i kö 00:18 4:18 8:18 12:18 16:18 20:18
Uppdaterar 00:57 4:57 8:57 12:57 16:57 20:57

Projekt

Ställs i kö 00:32 4:32 8:32 12:32 16:32 20:32
Uppdateras 1:10 5:10 9:10 13:10 17:10 21:10

Manuella körningar

Det går fortfarande att tvinga fram en körning manuellt under Admin genom att först köra ”till-kö-jobbet”, vänta fem minuter och sedan köra ”till-epi-jobbet”.

Det går också att köra importjobbet manuellt för att bara hämta in data för ett visst diarienummer. Detta hittar du i globalmenyn Effekta import och Hämta om.

Senast uppdaterad 5 juli 2019   |   Statistik för sidan