Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra importjobb

På vinnova.se importerar vi data från flera källor. Det största importjobbet är vår öppna data som kommer från vårt eget system, Effekta, via våra API:er.

För vår öppna data kör vi två jobb:

  • köjobbet hämtar data från Effekta
  • uppdateringsjobbet lägger in datan i Episerver

Datan uppdateras inom fem timmar

Om någon ändrar i Effekta tar det max fem timmar innan det visas på webben.

  • Först kan det dröja en liten stund innan våra api:er läser in informationen från Effekta. Den inläsningen sker varje hel och halvtimme.
  • Sedan kan det ta ytterligare upp till fyra timmar innan informationen läggs in i kön.
  • Det tar sedan ytterligare ungefär 40 minuter innan den uppdateras i Episerver.

Exempel: Om en ansökningsomgång uppdateras i Effekta kl 10:20, följer datan med i api:et kl 10:30. Sedan kommer ansökningsomgången att läsas till kön kl 12:18 för att sedan uppdateras i Episerver kl 12:57.

Tider som jobben körs

Utlysningar

Ställs i kö 00:04 4:04 8:04 12:04 16:04 20:04
Uppdaterar 00:44 4:44 8:44 12:44 16:44 20:44

Ansökningsomgångar

Ställs i kö 00:18 4:18 8:18 12:18 16:18 20:18
Uppdaterar 00:57 4:57 8:57 12:57 16:57 20:57

Projekt

Ställs i kö 00:32 4:32 8:32 12:32 16:32 20:32
Uppdateras 1:10 5:10 9:10 13:10 17:10 21:10

Manuella körningar

Det går fortfarande att tvinga fram en körning manuellt under Admin genom att först köra ”till-kö-jobbet”, vänta fem minuter och sedan köra ”till-epi-jobbet”.

Det går också att köra importjobbet manuellt för att bara hämta in data för ett visst diarienummer. Detta hittar du i globalmenyn Effekta import och Hämta om.

Senast uppdaterad 1 november 2021

Statistik för sidan