Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova ska identifiera strategiskt viktiga tekniker

Publicerad: 24 maj 2024

Vinnova får i uppdrag av regeringen att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Det ska utgöra underlag för prioritering av framtida offentliga och privata satsningar på teknik och innovation.

Regeringen konstaterar att strategiskt viktig teknik alltmer står i centrum för global geopolitisk konkurrens, som även har utrikes- och säkerhetspolitiska dimensioner.

– Det som står på spel är vem som kommer att sätta framtidens standarder och utforma marknaderna och vem som kommer att behöva anpassa sig. Sverige måste våga välja och prioritera för att nå excellens, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.

Vinnova ska i samarbete med näringslivet och andra berörda aktörer identifiera områden att tillsammans kraftsamla kring. Arbetet kommer att utgå från EU:s initiativ för att stötta euroepisk industri och öka investeringen inom viktiga teknologier i Europa.

Vinnova har i sitt inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen också föreslagit att en teknik- och innovationsstrategi tas fram för att göra rätt investeringar under kommande årtionde.

– Det är positivt att vi får det här uppdraget. Teknikutvecklingen går extremt snabbt och Sveriges satsningar och positionering under kommande år inom kritiska teknikområden blir avgörande för framtida svensk konkurrenskraft, omställningsförmåga och säkerhet, säger Ylva Strander på Vinnova som ska  leda arbetet med uppdraget.

–Flera andra länder som USA, Nederländerna och Storbritannien har redan tagit fram teknikstrategier som följs av ambitiösa satsningar. Det är viktigt att även vi tänker långsiktigt och strategiskt på dessa frågor. Sverige är bra på teknik och innovation, men vi kan inte vara bäst på allt, vi behöver prioritera och välja var vi satsar på, säger hon.

Det går ännu inte att säga vilka tekniker som kommer att identifieras, men banbrytande tekniker som bioteknik, kvantteknik, avancerade material och generell AI är exempel på områden som ofta lyfts fram som viktiga för framtiden.  

Vinnova kommer att ha dialoger med relevanta aktörer kring uppdraget, bland annat i form av en enkät som kommer skickas ut i närtid.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 oktober. Vilka satsningar som sedan kan bli aktuella efter att Vinnova levererat underlaget blir en fråga för regeringen att ta ställning till.

Frågor?

Ylva Strander

Enhetschef

+46 8 473 31 78

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 29 maj 2024

Statistik för sidan