Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya satsningar på innovation inom Horisont Europa 2023-2024 

Publicerad: 5 december 2022

Nu har EU-kommissionen släppt information om vilka satsningar på forskning och innovation som kommer att genomföras under 2023–2024. I december och januari arrangeras flera informationsdagar för dig som vill veta mer om de erbjudanden som kommer, och även möjligheter till matchmaking om du vill hitta internationella samverkanspartner. 

Horisont Europa är EU-kommissionens stora ramprogram för forskning och innovation. Programmet pågår 2021–2027 och ska bidra till att lösa globala utmaningar och nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Totalt fördelas nästan 100 miljarder euro inom programmet under hela perioden.

Världens största innovationsprogram

– Horisont Europa är världens största forsknings- och innovationsprogram och en viktig möjlighet för alla i det svenska innovationssystemet. Att medverka i Horisont Europa ger mycket mer än bara medel. Framför allt når du unik kompetens och nya nätverk för att förverkliga idéer och bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Dessutom får ditt arbete en värdefull kvalitetsstämpel i internationell konkurrens, säger Fredrik Hörstedt, chef för avdelningen Internationellt samarbete på Vinnova.  

Samarbete ska möta globala utmaningar

I Horisont Europa krävs det samarbete för att lyckas med både ansökan och projekt; mellan företag, forskare, myndigheter, civilsamhälle, och över landsgränser. De möjligheter till digital matchmaking som ordnas är bra tillfällen för dig som söker nya internationella samarbetspartner. Observera att föranmälan krävs. 

Vem kan svara på mina frågor?

Under de digitala informationsdagarna som listas nedan kan du få mer information direkt från EU-kommissionen.

Vinnova har det nationella samordningsansvaret för Horisont Europa i samverkan med andra myndigheter. De nationella kontaktpersonerna kan hjälpa dig att förbereda en ansökan och guida dig rätt i processen.

Vinnova ordnar också informationsmöten där du får veta mer om vad som är på gång inom olika kluster och områden. 

Vinnovas nationella kontaktpersoner för de olika klustren inom Horisont Europa.

Här kan du läsa om Horisont Europas satsningar och ladda ner tillgängliga arbetsprogram.

Informationsdagar och matchmaking

Kluster 1 - Hälsa:

Kluster 2 - Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen: 

Kluster 4 - Digitala frågor, industri och rymden:

Kluster 5 - Klimat, energi och mobilitet:

Kluster 6 - Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö:

EU Missions:

Forskningsinfrastruktur:

Kluster 3 - Civil säkerhet för samhället

Arbetsprogrammet för kluster 3 är försenat och publiceras troligen under första kvartalet 2023. Informationsdagar och matchmaking-tillfällen är inte datumsatta ännu. Intentionen är att utlysningar från klustret kommer att ha deadline i november.

Senast uppdaterad 16 december 2022

Statistik för sidan