Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Framsynsonsdag – spaningar om framtiden utifrån samtiden

Publicerad: 20 september 2022

Vinnova driver ett aktivt framsynsarbete, där vi etablerar verktyg och processer för att bli bättre på att visualisera en möjlig framtid. De globala utmaningarna är stora, samtidigt som samhällsutvecklingen går allt snabbare. För att kunna ta de modiga beslut som krävs - behövs verktyg som kan hjälpa oss förstå vad som väntar framöver. Genom att visualisera och styra mot en specifik framtid kan vi hitta helt nya lösningar på problem som annars är svåra att se när vi bara utgår från där vi är idag.

Joakim Skog, områdesledare på Vinnova berättar mer.

- Det handlar om att utifrån de signaler vi ser och den kunskap vi har idag – arbeta med scenarier om framtiden. Med hjälp av dem kan vi fatta mer välunderbyggda beslut för att styra mot eller undvika en viss typ av framtid. Framtiden är ingenting som händer oss utan den är vad vi gör den till. Vi på Vinnova har ett särskilt ansvar att bli bra på framsyn. På så sätt kan vi styra våra insatser så att de möter den framtid som Sverige är på väg mot. För att kunna hantera omställningar och nya utmaningar behöver Vinnova, precis som övriga aktörer i innovationssystemet, bli bättre på att tänka kring framtiden.

För att få fler att vilja arbeta med framsyn har Vinnova initierat Framsynsonsdag. Det är en lunchtimme en gång i månaden där man får ta del av ett antal korta spaningar. Deltagarna delar med sig av signaler de uppfattat som de tror kan utvecklas till något nytt eller förändrande.

- Vi ville få fler att titta sig omkring och hitta signaler som säger oss någonting om framtiden. Signalspaning är en färdighet man behöver öva på och framsynsonsdag är ett lärande i sig. Förvänta dig en stimulerande lunchtimme där du får ta del av spaningar kring olika samhällsfenomen och teknologier. Du kommer garanterat att lära dig något, bli stimulerad och i bästa fall provocerad.

Totalt har det hittills spanats om 71 olika ämnen av 62 spanare. Det har handlat om allt ifrån ”Bilen är nya ciggen” – om hur vi inte pratar om de stora dödsfallen som beror på utsläpp från bilar till ”framtidens (icke-)arbete” i tider när man arbetar allt mindre, reflektioner på val i länder runt om i världen (vi har haft Sydkorea, UK och Frankrike analyserat bland annat), framtidens programmering givet AIs framväxt på området, till funderingar kring hur pandemin kommer förändra framtidens semestrande för alltid.

Nästa framsynsonsdag äger rum den 28 september klockan 12.05 – 12.55.
Läs mer och spara ner i din kalender. 

Vill du vara med och spana?

Kontakta Joakim Skog. Du får fem minuter på dig att spana som följs av fem minuter eftersnack. Du berättar om signaler du ser och som säger någonting om framtiden. Vilken typ av förändring representerar denna signal? Vilken riktning tar det oss? Vad betyder det här?

Nyfiken på att lära dig mer om framsyn?

Läs mer på Institute for the Future
Besök SITRA Finlands webbplats 
Läs mer på Vinnovas webbplats

Frågor?

Joakim Skog

Områdesledare Framtidsområden

+46 8 473 32 32

Senast uppdaterad 29 september 2022

Statistik för sidan