Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny insats för att möta utmaningar inom matområdet

Publicerad: 1 februari 2022

Matsystemet behöver transformeras för att bli hållbart för både människa och miljö. Vinnova utvecklar nu en ny insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation och omställning på området.

Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan så att matsystemet bidrar till att vårda både miljön och människors hälsa, samtidigt som det försörjer oss med mat, jobb och livskvalitet. Vinnova utvecklar nu en ny insats som ska bidra till att nyckelaktörer tillsammans bygger kapacitet och förutsättningar för innovation och hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan.

Som ett startskott för arbetet genomförs under februari workshops och intervjuer med personer som har en viktig roll för att möjliggöra förflyttningen mot ett hållbart matsystem. 

Tanken är att erbjuda finansiering för 4-5 missionsorienterade innovationsmiljöer där varje miljö samlar aktörer från relevanta delar av systemet kring ett gemensamt mål. Vem som kan söka finansiering, hur mycket och för vad kommer att presenteras före sommaren.

Vi arbetar med ett missionsorienterat angreppssätt för att bidra till systemförändring, genom att aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas kring ett djärvt, inspirerande och mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod. Målet ska ha effekt på samhället och politiken och vara relevant för en stor del av befolkningen.

Är du intresserad av att delta i en workshop eller intervju?

Berätta vem du är (namn, organisation och roll) och vilka matrelaterade frågor du brinner extra för eller har särskild erfarenhet av. Skicka det i ett mejl till Therese Porsklint på Vinnova. Vi kommer att gå igenom alla intresseanmälningar och återkommer till dig under februari om eventuell medverkan i workshop eller intervju.

Är du nyfiken på missionsorienterade arbetssätt?

Missions, vad är det? Hur funkar ett missionsorienterat arbetssätt och varför är det vägen till hållbar förändring?

Se en film om hur vi jobbat med ett missionsorienterat arbetssätt kring skolmåltider eller läs intervjun med Dan Hill, director of strategic design hos Vinnova.

Frågor?

Jenny Sjöblom

Handläggare, hållbara matsystem

+46 8 473 31 35

Senast uppdaterad 1 februari 2022

Statistik för sidan