155 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: 2 februari 2021

Omställning till elektriska drivlinor i fordonsindustrin, återbruk av byggnadsdelar och en säker och hållbar svensk spannmålsproduktion. Det är några av de samverkansprojekt som Vinnova finansierar inom programmet Utmaningsdriven innovation.

I programmet Utmaningsdriven innovation samarbetar breda konstellationer av företag, offentliga verksamheter, universitet och högskolor, forskningsinstitut och civilsamhället långsiktigt för att möta viktiga samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Nu får 17 projekt finansiering med sammanlagt 155 miljoner kronor i steg två och tre i programmet för att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Exempel på projekt:

Nästa generations drivlineproduktion

Fordonsindustrin börjar ställa om till elektrifierade fordon kopplat till miljökrav. Det innebär en betydande utmaning att konkurrenskraftigt ställa om tillverkningen av drivlinor. Målet med projektet är att skapa förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt och tillverkningsteknik.
I projektet deltar 17 aktörer från akademi och näringsliv under ledning av IDC West Sweden.

Återhus - att bygga hus av hus

Ska skapa en systematiserad process för återbruk genom att tillgängliggöra tunga byggnadsdelar, framför allt stomdelar och fasad av betong och stål, för återbruk inom ny- och ombyggnation. Något som bidrar till att minska avfallsmängder från bygg- och fastighetsbranschen.
I projektet deltar RISE, Stockholms stad, Sveriges arkitekter och företag inom bygg- och fastighetsbranschen under ledning av Codesign.

Säker försörjning av spannmål

Målet är att stärka den svenska spannmålsproduktionens och tillhörande industriers hållbarhet och konkurrenskraft samt att öka leveranssäkerheten.
Projektet adresserar utmaningen med en snabbt ökande befolkningstillväxt och samtidigt ökade koldioxidutsläpp.
I projektet deltar 10 aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor under ledning av RISE.

Ultrakänsliga analyser för bättre hälsa och kriminalteknik

Målet med projektet är att ta fram ultrakänsliga analyser för bättre diagnostik och monitorering inom cancer- och transplantationsmedicin och inom kriminalteknik för identifiering av gärningsmän och molekylär karakterisering av brottsplatsprover-rester.
I projektet deltar 16 aktörer från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet under ledning av RISE.

Bikeable city - modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion

Korta resor görs idag till stor del med bil och andra motordrivna färdmedel. Dessa kan bytas till mer aktiva resor om trösklar sänks och hinder tas bort. Idén baseras på ny teknik och organisation tillsammans med kommunal planering, regelverk och byggnation.
I projektet deltar Cykelfrämjandet, Huddinge kommun, IVL, Järfälla kommun, Region Stockholm och flera företag under ledning av Trivector Traffic AB.


Se alla projekt i steg 2

Se alla projekt i steg 3

Frågor?

Jens von Axelson

Programledare

08 473 3182

<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>

Senast uppdaterad 3 februari 2021

Statistik för sidan