52 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Publicerad: 26 mars 2020

Nu får 35 innovationsprojekt i små och medelstora företag finansiering av Vinnova med sammanlagt 52 miljoner kronor.

Det handlar om finansiering till forsknings- och utvecklingsprojekt med stor kommersiell potential, som även kan bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Stödet ges i tidiga skeden där risken är hög och där företagen därför ofta har svårt att få privat riskkapital.

Exempel på projekt som får finansiering:

  • TEXEL Energy Storage AB, en ny batteriteknik för kostnadseffektiv energilagring av bland annat förnyelsebar energi, i syfte att kunna ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av CO2.
  • Combain Mobile AB, ett innovativt självlärande globalt system för inomhusnavigering och karakterisering av byggnader för ökad säkerhet och effektivitet.  
  • Alltinget AB, ett online-verktyg som gör det enkelt att följa EU:s lagstiftningsprocess, med syfte att öka svenska samhällsaktörers informationsnivå och påverkansmöjlighet.
  • Hiloprobe AB, en kliniskt validerad produkt ger möjlighet till förbättrad diagnostik och prognostik för kolorektalcancer-patienter
  • UMV Coating Systems AB, ytbehandlingsteknik som möjliggör för fibrillerad cellulosa som kan ersätta plast i förpackningar.

Se alla projekt här

 

 

 

Frågor?

Anna Chiara Brunetti

Programledare för Innovationsprojekt i företag

+46 8 473 31 41

Senast uppdaterad 26 mars 2020

Statistik för sidan