Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

59 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Publicerad: 24 maj 2018

Nu får 41 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag finansiering av Vinnova med sammanlagt 59 miljoner kronor. Flera av projekten handlar om artificiell intelligens, bland annat en AI-plattform som kan förklara innebörden och konsekvenser av avtal och ge juridiska rekommendationer.

Genom satsningen Innovationsprojekt i företag ger Vinnova finansiering till forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

- Innovativa små och medelstora företag är viktiga för att skapa tillväxt och nya jobb. Men små företag har ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av utvecklingsprojekt där riskerna är stora och där spelar vårt stöd en viktig roll, säger Carl Naumburg, ansvarig för programmet på Vinnova.

I flera av projekten ska företagen utveckla nya lösningar där artificiell intelligens används.

Ett exempel är en AI-plattform som kan analysera avtal och förklara avtalets innebörd och konsekvenser, samt ge juridiska rekommendationer utifrån analysen.

Ett annat är ett projekt för effektiviserad och automatiserad inträning av människoliknande förmågor hos system för intelligent industriell automation.

Ett tredje exempel är en AI-tjänst för att optimera sortimentsbeslut i detaljhandeln, som kan rekommendera rabatter och specialerbjudanden.

Andra exempel på projekt som får finansiering:

  • Blockchain-baserad plattform som inhämtar och analyserar data om leverantörer, som möjliggör för företag och organisationer att uppnå spårbarhet och transparens i sin leverantörskedja.
  • Avancerad kamerateknik för framtidens rörelseanalys.
  • En svensk radiometermottagare till världens största och känsligaste radioteleskop.
  • Ett nytt vaccin mot stafylokockinfektioner.
  • Innovativa komponenter som möjliggör ny röntgenteknik för tidig diagnos av allvarliga lungsjukdomar.
  • Utveckling av ett katalysatorsystem för lastbilar som markant ökar avgasreningen och som samtidigt är billigare.
  • Ett nytt sätt att köpa och sälja biobränsle med inspiration ur delningsekonomin.

Se hela listan här

Frågor?

Carl Naumburg

Programledare Inkubatorprogrammet

+46 8 473 31 72

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 14 november 2023

Statistik för sidan