Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beslutade innovationsprojekt i företag våren 2018

Projekt som beslutats få finansiering i utlysningen Innovationsprojekt i företag våren 2018.

Hallands län

Creative Optimization Sweden AB, 1 113 550 kr, Fältapplikation för optimering av terrängkörvägar vid skogsavverkning.

Kronobergs län

Hughes Power System AB, 1 725 000 kr, Smart och miljösäker högspänningsbrytare för in och urkoppling av förnybara energikällor.

Skåne län

Airec AB, 1 085 000 kr, Värmeväxlarteknik för energibesparing i storskaliga forskningsanläggningar.

Presona AB, 1 557 450 kr, Banbrytande kombinationsteknik gör återvinning lönsammare

Oatly AB, 1 727 500 krm Hållbar mat från restprodukt

Immunebiotech Medical Sweden AB, 609 250 kr, Super-konsortium av nyttiga bakterier utvecklas mot IBS, en av våra vanligaste sjukdomar.

RFR Solutions AB, 1 915 000 kr, Avancerade lösningar i rostfritt stål för användning vid extremt låga temperaturer.

Stockholms län

RECAB Embedded Computers AB, 1 570 000 kr, Avancerat modulärt kontroll- och styrsystem för partikelacceleratorer.

Fossid AB, 2 000 000 kr, Artificiell Intelligens inom licensering av fri programvara med öppen källkod.

Tracklib Holding AB, 2 000 000 kr, En världsunik musiktjänst där musikskapare enkelt, lagligt och billigt kan hitta, köpa och licensiera originalinspelningar för sampling.

CSV Rating AB, 800 415 kr, En blockchain-baserad plattform som gör det möjligt för företag och organisationer att uppnå spårbarhet och transparens i sin leverantörskedja.

Formulate AB, 1 764 900 kr, AI-tjänst för att optimera sortimentsbeslut i detaljhandeln.

FinCup AB, 653 000 kr, Selekterad och rätt information när du behöver den.

Triggerbee AB, 1 211 175 kr, Hjälp att efterleva de nya dataskyddslagarna med mjukvara för samtyckeshantering och ökad transparens.

Whitelines AB, 1 750 000 kr, De bästa studieanteckningarna, digitalt tillgängliga, för studenter att ta del av och bidra till.

Coresource Solutions AB, 465 740 kr, Molntjänst för effektiv hantering av hållbarhetskrav i offentlig och privat upphandling.

Objektia AB, 1 580 860 kr, Hyr vilket kontor du vill till flexibla avtal.

Bano Sverige AB, 2 000 000 kr, En innovativ toalett som sätter ny standard för tillgängliga badrum

Organoclick AB, 1 495 954 kr, Biobaserade riskavfallsbehållare som reducerar klimatpåverkan med 80 procent.

Intervacc AB, 1 553 000 kr, Nytt vaccin mot stafylokockinfektioner

Pilloxa AB, 544 500 kr, Verifiering av smart läkemedelsdosett och tillhörande B2B-affärsmodell i klinisk miljö.

Neoproteomics AB, 1 992 000 kr, Unik trombocytbaserad metod för specifik, tidig och säker cancerdiagnos.

Scint-X AB, 1 700 000 kr, Innovativa komponenter som möjliggör ny röntgenteknik för tidig diagnos av allvarliga lungsjukdomar.

Health Solutions svenska AB, 1 958 000 kr, Ett nytt fristående studieverktyg för kliniska prövningar med kapacitet att integrera till och använda data från fristående datakällor.

Gnothis AB, 990 000 kr, Tidig cancerdiagnos via DNA-sekvensering av blodprov.

Södermanlands län 

AB Realisator Robotics, 450 000 kr, Desarmering av gasflaskor i samband med brand.

Virtual Intelligence VQ AB, 1 908 000 kr, AI-plattform som analyserar avtal och förklarar avtalets innebörd och konsekvenser samt återkopplar med juridiska rekommendationer.

Uppsala län

Unibap AB, 2 000 000 kr, Effektiviserad och automatiserad inträning av människoliknande förmågor hos system för intelligent industriell automation.

ChromoGenics AB, 1 190 000 kr, Innovativ materialutveckling för stärkt produkterbjudande.

Värmlands län 

ADAPTUM AB, 300 000 kr, Ytbehandlingar för renare miljö i butiker.

Västerbottens län

Inpipe Sweden AB, 1 431 682 kr, Ny miljövänliga teknik för livstidsförlänga befintliga vattenledningsrör.

Pro Test Diagnostics AB, 1 994 290 kr, Ren Idrott - dopningstest från validering till produktion.

Västra Götalands län

Omnisys Instruments AB, 1 816 000 kr, En svensk radiometermottagare till världens största och känsligaste radioteleskop.

Qualisys AB, 1 000 000 kr, Avancerad kamerateknik för framtidens rörelseanalys

Nilt Sweden Filial, 1 791 000 kr, Tunna, platta linser revolutionerar kamerateknologi.

Rudholm & H.K AB, 1 588 510 kr, Plattform som knyter samman den textila utvecklingen och produktionen av ett plagg.

Nilcon Engineering AB, 1 000 000 kr, Markant effektivare avgasrening för lastbilar som dessutom är billigare och resurseffektivare än dagens lösningar

Antaros Medical AB, 1 996 955 kr, Ett unikt imagingverktyg för bättre diagnostik och behandling av patienter med kronisk njursjukdom.

Östergötlands län

Online Voices Europe AB, 1 766 295 kr, Innovation i röstbranschen, världens möjlighet.

Furlands Revisionsbyrå AB, 2 000 000 kr, En digital revisor som skapar och kvalitetssäkrar årsbokslut.

Energifabriken i Sverige AB, 670 880 kr, Ett helt nytt sätt att köpa och sälja bränsle – med inspiration från delningsekonomin.

Senast uppdaterad 25 maj 2018

Statistik för sidan