Ny rapport: Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

Publicerad: 27 april 2018

Vinnova har på uppdrag av regeringen gjort en analys av utveckling och potential för artificiell intelligens i Sverige.

I analysen konstateras att Sverige har stor potential inom artificiell intelligens och att AI kan bidra till både högre tillväxt och en effektivare offentlig verksamhet, men att det behövs en kraftsamling kring en nationell strategi för att utnyttja potentialen. 

Det handlar bland annat om utbildning, forskningsinvesteringar, teknisk infrastruktur, utveckling av regelverk, och ökade drivkrafter för företag och offentlig verksamhet att använda AI.

Frågor?

Göran Marklund

Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor, tillförordnad avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 30 80

Senast uppdaterad 27 april 2018

Statistik för sidan