Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rapporter kring jämställdhet

Här listar vi aktuella rapporter kring jämställdhet.

Aktuella rapporter

Hur AI kan bidra till ökad jämställdhet

Nedan rapport är en del i serien rapporter om hur AI kan bidra till ökad jämställdhet. Den sammanfattar de lärdomar och insikter som dragits av tidigare genomförda insatser.

Författare: Sophia Ivarsson tillsammans med Garance Legrand, Edvin Stertman och Hanna Lycken.

AI to promote gender equality - a learning summary 1

Kartläggning och analys av hur AI kan främja jämställdhet

I samarbete med Ramboll och nätverket Women in AI har Vinnova tagit fram två rapporter som undersöker hur artificiell intelligens (AI) kan användas som verktyg för att bidra till ökad jämställdhet.

I Rambolls rapport ges en översyn över vilka AI-tillämningar som finns idag som tillämpas på jämställdhetsproblem, nationellt och internationellt. Rapporten beskriver också hur AI skulle kunna appliceras på jämställdhetsproblem, vilka hinder som finns för det idag och förslag på framtida initiativ.

I rapporten från Women in AI sammanställs resultaten från workshopar som genomförts i olika länder och som arrangerats av Women in AI. I dessa workshopar har AI- och genusexperter deltagit för att ta fram förslag på lösningar kopplade till jämställdhetsutmaningar i respektive land och där AI skulle kunna tillämpas för att bidra till att lösa dessa.

Läs rapporten från Ramboll: AI for gender equality – Addressing inequality through AI

Läs rapporten från Women in AI: AI for gender equality

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Moa Persdotter

Handläggare

+46 8 473 30 17

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 27 februari 2024

Sidansvarig: Moa Persdotter

Statistik för sidan